Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Dobro oparte na miłości

Miłość nie polega na bezbronności i nie do bezbronności namawia nas Pan Jezus. Tymi słowami chce nam uświadomić, że zło lubi opór i karmi się nim. Zła nie da się więc pokonać oporem. Tym sposobem można je tylko powstrzymać, zakreślić nieprzekraczalną dla niego granicę, ale nie pokonać. Tylko dobrem można zwyciężyć zło. Nie da się bowiem pożaru ugasić ogniem. Dobro jednak, aby mogło zwyciężyć, musi być mądre i jednoznaczne (czyste). Musi opierać się na miłości.

Jezu, proszę Cię, abym zawsze był dobrym człowiekiem.

Świadectwo Ducha

Nie wystarczy tylko dużo mówić. Sama mowa może i jest piękna, ale nie zachęca do konkretnych czynów. Tylko konkretny przykład poucza, a nie tylko samo poruszanie ustami. Dobrym przykładem można nauczyć kogoś być dobrym, pożytecznym i przydatnym w codziennym życiu. To prawda, że słowa mają swą moc sprawczą, ale bez konkretnego czynu są tylko teoretycznym "słowotokiem"…

Jezus swoim słowem zachęcał wielu, aby byli do innych ludzi dobrzy. Same słowa Jezusa zachęcały do podjęcia konkretnej decyzji i czynu. Konkretne zaangażowanie i czyn musiał człowiek podjąć już samemu. Wielu słuchało Jezusa, ale były też i słowa krytyki pod Jego adresem. To one były czasem mocniejsze, niż podjęcie decyzji konkretnego nawrócenia. Wielu usłyszało i uwierzyło, bo to pierwszy krok do zatroszczenia się o własne zbawienie.

Jezu, zapal we mnie pasję bycia budowniczym jedności we mnie i wokół mnie.

 Rozmowa z Bogiem

Nocna rozmowa Nikodema z Jezusem to rozmowa człowieka z Bogiem, człowieka poszukującego. Nikodem jest dla nas przykładem. Przychodzi ze swoimi wątpliwościami do źródła, nie boi się pytać. Choć jest człowiekiem wykształconym, nie wstydzi się przyznać, że czegoś nie wie. Jezus mu więc wyjaśnia, że narodzić się na nowo to narodzić się z wody i Ducha, i że jest to konieczne, aby wejść do królestwa Bożego. My również powinniśmy narodzić się na nowo, oddając stery swojego życia w ręce Boga i otwierając się na działanie Ducha Świętego. Rozmawiajmy też z Bogiem, aby mógł nas przemieniać

Jezu, dzisiaj wraz z Nikodemem przychodzę do Ciebie. Proszę, bym zawsze umiał z Tobą szczerze rozmawiać.

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii