Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

 Rozmowa z Bogiem

Nocna rozmowa Nikodema z Jezusem to rozmowa człowieka z Bogiem, człowieka poszukującego. Nikodem jest dla nas przykładem. Przychodzi ze swoimi wątpliwościami do źródła, nie boi się pytać. Choć jest człowiekiem wykształconym, nie wstydzi się przyznać, że czegoś nie wie. Jezus mu więc wyjaśnia, że narodzić się na nowo to narodzić się z wody i Ducha, i że jest to konieczne, aby wejść do królestwa Bożego. My również powinniśmy narodzić się na nowo, oddając stery swojego życia w ręce Boga i otwierając się na działanie Ducha Świętego. Rozmawiajmy też z Bogiem, aby mógł nas przemieniać

Jezu, dzisiaj wraz z Nikodemem przychodzę do Ciebie. Proszę, bym zawsze umiał z Tobą szczerze rozmawiać.

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii