Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Komunikat Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa zaprasza na Dzień Skupienia, który odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku dnia 6 kwietnia 2024 r. i będzie jednocześnie włączeniem się w dzień Nowenny przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich Kapłanów, Opiekunów, Koordynatorów oraz członków Dzieła na wspólną modlitwę.

Plan Dnia Skupienia:

Czytaj więcej...

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Diecezji Ełckiej w Ełku
29/03 - 7/04/2024 r.

29/03 - Dzień I: Wielki Piątek

15:00 - Nowenna: Modlitwa o miłosierdzie dla całej ludzkości

30/03 - Dzień II: Wielka Sobota

15:00 - Nowenna: Modlitwa o uświęcenie duchowieństwa i osób zakonnych

Czytaj więcej...

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Decyzją Księdza Biskupa Jerzego Mazura Ks. Kan. dr Jerzy Szorc proboszcz par. Opatrzności Bożej w Ełku, został mianowany nowym Diecezjalnym Opiekunem Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Bardzo dziękuję Wam wszystkim (Kapłanom, Zarządowi, Koordynatorom, Członkom Dzieła) za wieloletnią owocną współpracę, za wszelką dobroć, życzliwość, a szczególnie za dar modlitwy.

Ks. Jerzy, jako biblista i doświadczony kapłan, z otwartym sercem podjął się tego zadania, dlatego proszę o modlitwę w Jego intencji. Zostały już ustalone terminy inauguracji, na które zapraszamy z nadzieją na spotkanie, aby trwać na modlitwie dziękując za wszelkie otrzymane łaski i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dzieła i naszej Diecezji.

Z darem modlitwy - ks. dr Jacek Nogowski

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XXII rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Będzie to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji pokoju na świecie i powołań, aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Eucharystii była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii