Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Decyzją Księdza Biskupa Jerzego Mazura Ks. Kan. dr Jerzy Szorc proboszcz par. Opatrzności Bożej w Ełku, został mianowany nowym Diecezjalnym Opiekunem Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Bardzo dziękuję Wam wszystkim (Kapłanom, Zarządowi, Koordynatorom, Członkom Dzieła) za wieloletnią owocną współpracę, za wszelką dobroć, życzliwość, a szczególnie za dar modlitwy.

Ks. Jerzy, jako biblista i doświadczony kapłan, z otwartym sercem podjął się tego zadania, dlatego proszę o modlitwę w Jego intencji. Zostały już ustalone terminy inauguracji, na które zapraszamy z nadzieją na spotkanie, aby trwać na modlitwie dziękując za wszelkie otrzymane łaski i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo dla Dzieła i naszej Diecezji.

Z darem modlitwy - ks. dr Jacek Nogowski

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XXII rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Będzie to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji pokoju na świecie i powołań, aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Eucharystii była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

Czytaj więcej...

W sobotę 2 września 2023 r. w par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w Wigrach odbędzie się Dzień Skupienia dla członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa i wszystkich, którzy mają pragnienie przeżyć dzień formacyjny.

Zgłoszenia należy dokonać do 29 sierpnia 2023 r., do recepcji pod tel. 87 566 24 99 czynnym codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. Koszt od jednej osoby – 60 zł. (bez uwzględnienia dojazdu).

Czytaj więcej...

W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa już tradycyjnie zgromadzili się w diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku. To doroczny Dzień Skupienia wspólnoty, który jest również połączony z udziałem w ostatnim dniu Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. Zebranych powitał ks. kan. dr Jacek Nogowski, diecezjalny duchowy opiekun wspólnoty. W słowie wprowadzenia kapłan podkreślił, że ten dzień dla wspólnoty jest szczególny, bo możemy zanurzać się w Bożym Miłosierdziu i wypraszać łaski szczególnie dla zatwardziałych grzeszników.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii