Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XXII rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Będzie to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji pokoju na świecie i powołań, aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Eucharystii była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

18 listopada 2023 – sobota

Rejon Augustów (par. NSJ) 

14.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie, Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 – Msza św.
16.00 – Agapa

25 listopada 2023 – sobota

Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra)

14.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie, Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.00 – Msza św.
16.00 – Agapa

2 grudnia 2023 – sobota

Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Św.)

09.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie
10.00 – Msza św.
11.00 – Agapa

Rejon Pisz (par. św. Józefa Oblubieńca NMP)

09.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie
10.00 – Msza św.
11.00 – Agapa

Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza)

13.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie
14.00 – Msza św.
15.00 – Agapa

Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha)

13.00 – Adoracja: Koronka do Ducha Świętego, Rozważanie
14.00 – Msza św.
15.00 – Agapa

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii