Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Nowenna przed Świętem Miłosierdzia Bożego
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Diecezji Ełckiej w Ełku
29/03 - 7/04/2024 r.

29/03 - Dzień I: Wielki Piątek

15:00 - Nowenna: Modlitwa o miłosierdzie dla całej ludzkości

30/03 - Dzień II: Wielka Sobota

15:00 - Nowenna: Modlitwa o uświęcenie duchowieństwa i osób zakonnych

31/03 Dzień III: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

15:00 - Nowenna: Modlitwa za dusze gorliwe

01/04 - Dzień IV: Poniedziałek Wielkanocny

15:00 - Nowenna: Modlitwa o nawrócenie pogan i niewiernych

02/04 Dzień V: Wtorek Wielkanocny

17:00 - Czuwanie pracowników i podopiecznych diecezjalnej Caritas, Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół „Caritas"

Nowenna: Modlitwa o powrót na łono Kościoła błądzących w wierze

18:00 - Msza św.

03/04 - Dzień VI: Środa Wielkanocna

17:00 - Czuwanie Wspólnot i Ruchów Katolickich Diecezji Ełckiej

Nowenna: Modlitwa za dzieci i dusze pokorne

18:00 - Msza św.

04/04 - Dzień VII: Czwartek Wielkanocny

17:00 - Czuwanie dzieci, młodzieży należącej do OAZY, KSM-u, wolontariatu i harcerzy, maturzystów, katechetów, nauczycieli i wychowawców

Nowenna: Modlitwa za czcicieli i szerzycieli kultu Miłosierdzia Bożego

18:00 - Msza św.

05/04  Dzień VIII: Piątek Wielkanocny

17:00 - Czuwanie Wspólnot Modlitewnych: Róż Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia, Ognisk Pokutnych i innych, w intencji powołań do kapłaństwa, życia zakonnego, misjonarskiego i życia małżeńskiego.

Nowenna: Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00 - Msza św.

06/04 - Dzień IX: Sobota Wielkanocna

14:00 - Czuwanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Chrystusa
            >> Szczegółowy program spotkania

17:00 - Nowenna: Modlitwa za dusze oziębłe

18:00 - Msza św.

07/04 II NIEDZIELA WIELKANOCY - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Uroczystość Odpustowa - Msza św. : 7:00; 8:30; 10:00; 12:00 i 18:00

15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Suma Odpustowa

 

 

 

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii