Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Pozostawić, aby odnaleźć w Bogu

W czasach Starego Testamentu bogactwo było znakiem i synonimem Bożego błogosławieństwa. Dlatego słowa Jezusa tak bardzo zaskakują uczniów. Ubóstwo nie jest wartością samą w sobie, lecz ze względu na Boga. Ten, dla kogo Bóg staje się pierwszym i największym bogactwem, staje się coraz bardziej wolny od zaborczego posiadania rzeczy materialnych. Ten, kto znajdzie Jezusa, potrafi dla Niego stopniowo pozostawiać wszystko, a jednocześnie na nowo odnajdywać w Nim wszystko i wszystkich. Paradoksalnie to, co tracimy ze względu na Boga, odnajdujemy w Nim na nowo, inaczej, głębiej, lepiej niż dotychczas.

Jezu, pragnę, abyś coraz bardziej stawał się moim wszystkim, tak, abym będąc coraz bardziej wolny, wszystko odnalazł w Tobie na nowo.

Największy znak

Faryzeusze i uczeni w Piśmie podstępnie chcą wystawić Jezusa na próbę. Nie przyjmują znaków, które już czyni, lecz chcą czegoś specjalnego. A czy my nie jesteśmy czasami do nich podobni? Jezus daje nam swoje Słowo, swoją obecność w Eucharystii, sakramenty, łaskę, a my często chcemy jakichś innych znaków od Boga, o które prosimy. I możemy czuć się bardzo zawiedzeni, kiedy ich nie otrzymujemy. Największym znakiem, jaki Jezus nam zostawił, jest moc Jego chwalebnego zmartwychwstania poprzedzonego męką i śmiercią.

Jezu, Twoja paschalna tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania jest największym znakiem Twojej miłości do mnie. Adoruję tę miłość!

Świat nie potrzebuje reformatorów

Dobro powraca

To, jak traktujemy innych, wcześniej czy później powraca do nas. Jak sądzisz innych, tak będziesz sam osądzony, to znaczy w taki sam sposób, w jaki sądzisz innych, wydajesz sąd o sobie. Jaką miarą mierzysz, taką otrzymasz: jesteś hojny, życzliwy – dobro cię nie ominie, jesteś skąpy, zaborczy – inni nie będą się z tobą dzielić. Nasze ludzkie serce jest bardzo przewrotne: wyolbrzymiamy małe niedoskonałości innych, a umniejszamy nasze własne, duże niedoskonałości. Dlatego właśnie dziś Jezus przypomina nam, że droga nawrócenia i przemiany zaczyna się od nas samych. Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie!

Jezu, proszę Cię, abym zawsze najpierw dostrzegał belkę w swoim oku i był dobrym człowiekiem.

Myśli wybrane

Najwięcej się Bogu podobamy, gdy nie mamy upodobania w tym, co dla Niego czynimy. Św. Jan M. Vianey

Z galerii