Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Materiały do wykorzystania na comiesięczne spotkanie Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa.

Posługa miłości, do której wszyscy jesteśmy wezwani na mocy sakramentu chrztu świętego jest skierowana do człowieka w jego różnych potrzebach. Musimy pamiętać, że człowiek jest jednością ciała i duszy. Ciało jest tymczasowe, śmiertelne, natomiast dusza jest nieśmiertelna i w niej mieści się ślad Boga w człowieku, dzięki temu podkreślona jest godność ludzka jako godność dziecka Bożego. Patrząc na każdego człowieka dostrzegamy jego potrzeby nie tylko fizjologiczne, emocjonalne, materialne ale i duchowe. Żeby zbliżyć się do człowieka, poznać go i udzielić mu posługi miłości trzeba uczynić co najmniej cztery kroki.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii