Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Diecezja Ełcka - wiadomości

  1. Umiłowani Diecezjanie!W pierwszą niedzielą Adwentu Kościół wzywa nas, aby postawa oczekiwania na przyjście Chrystusa była obecna w naszych sercach. Trzeba nam trwać w czujnym oczekiwaniu przepełnionym modlitwą i wiarą, która pozwala nam dostrzegać i odczytywać znaki czasu wskazujące na przyjście Pana w każdych okolicznościach i momentach naszego życia, aż do skończenia świata. Chrystus do każdego […]
  2.               22 listopada 2023 r. do wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku dołączyło dwóch kleryków z Togo (Afryka). Ich przybycie stało się możliwe dzięki porozumieniu zawartemu między bp. Jerzym Mazurem, biskupem ełckim, a bp. Benoît Alowonou, biskupem diecezji Kpalimé, która istnieje od 1994 r.               Dieudonné Kataore i Roger Siliade, bo o nich mowa, mają […]
  3. Od blisko 20 lat Fundacja prowadzi program umożliwiający młodym ludziom z małych miejscowości uzyskać stypendium. Program obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski. Gdy uczeń staje się stypendystą, pomoc Fundacji towarzyszy mu przez kolejne etapy kształcenia, aż do ukończenia […]
  4. „Przyjmujemy kapłaństwo, aby służyć Bogu i drugiemu człowiekowi” – mówił bp Dariusz Zalewski, biskup pomocniczy diecezji ełckiej podczas święceń prezbiteratu w par. pw. Bożego Ciała w Suwałkach. W sobotę 25 listopada 2023 r. podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bpa Dariusza Zalewskiego, sakrament święceń przyjęli o. dk. Maciej Pieczynia OFM Conv. Z Łodzi i dk. […]
  5. W sobotę 2 grudnia 2023 r. podczas inauguracji Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa nastąpi uroczyste wprowadzenie do katedry ełckiej relikwii bł. Rodziny Ulmów. Uroczystość zostanie poprzedzona duchowym przygotowaniem, które rozpocznie się Mszą św. o godzinie 18.00 w środę, 29 listopada. W tym dniu przewidziana jest konferencja o świadectwie wiary Błogosławionych. W czwartek po Mszy św. […]
  6. W par. pw. św. Tomasza Apostoła w Ełku podczas niedzielnej Mszy św., 19 listopada 2023 r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny. Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał przez ręce ludzi, których prowadził ku uświęceniu siebie i innych, a którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w […]
  7. „Święcenie nowych organów przypomina jakby Chrzest Święty chrześcijanina, a poświęcenie odnowionych organów przypomina jakby Sakrament Pokuty i Pojednania” – mówił biskup ełcki Jerzy Mazur podczas Mszy św. w wigierskiej świątyni, podczas której odbyła się uroczysta inauguracja i poświęcenie nowych organów piszczałkowych. W uroczystości wzięło udział licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wigierscy parafianie. Fundację Orlen, jednego z […]

Myśli wybrane

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. - św. Bernard z Clairvaux

Z galerii