Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Imię Jezus.

Ewangelia z uroczystości św. Józefa Oblubieńca ujawnia nam prawdę, którą łatwo przeoczyć. Podkreśla się, że Józef nigdy nie wypowiedział słowa, a przynajmniej żadna z Ewangelii nie notuje ani jednej jego wypowiedzi. To każe nam myśleć o Jezusowym opiekunie jak o mędrcu, który pokornie usuwa się w cień, schodzi na trzeci plan historii zbawienia i za wszelką cenę próbuje nie absorbować naszej uwagi. To wszystko prawda. Gdy wczytamy się jednak w zdanie: Urodzi Ona syna, a ty nadasz Mu imię Jezus, zrozumiemy, że przynajmniej to jedno słowo musiał wypowiedzieć – głośno, wyraźnie, podejmując ostateczną, nieodwołalną decyzję. Bezdyskusyjnie i z mocą: imię Jezus. Jeśli nawet nie było to jedyne słowo, jakie kiedykolwiek wypowiedział, było z pewnością najważniejsze i centralne. Wszystkie inne prowadziły do tego jednego imienia.

Panie Jezu, Twoje święte Imię niesie zbawienie całemu światu. Dziś pragnę podziękować Józefowi, że w chwili Twoich narodzin wypowiedział Twoje Imię, bym teraz i ja mógł je wypowiadać z nadzieją zbawienia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Myśli wybrane

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. - św. Bernard z Clairvaux

Z galerii