Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dobro oparte na miłości

Miłość nie polega na bezbronności i nie do bezbronności namawia nas Pan Jezus. Tymi słowami chce nam uświadomić, że zło lubi opór i karmi się nim. Zła nie da się więc pokonać oporem. Tym sposobem można je tylko powstrzymać, zakreślić nieprzekraczalną dla niego granicę, ale nie pokonać. Tylko dobrem można zwyciężyć zło. Nie da się bowiem pożaru ugasić ogniem. Dobro jednak, aby mogło zwyciężyć, musi być mądre i jednoznaczne (czyste). Musi opierać się na miłości.

Jezu, proszę Cię, abym zawsze był dobrym człowiekiem.

Myśli wybrane

Każdy boi się źle umrzeć, ale nie każdy boi się źle żyć. - św. Augustyn

Z galerii