Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Umiłowana Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa!

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny z nowym trzyletnim programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem Eucharystia daje życie, a rozpoczęty rok liturgiczny przebiega pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Czytaj więcej...

Niech słowa życzeń s. Doroty dotkną serca wszystkich modlących się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, abyśmy chcieli bardziej przynależeć do Chrystusa.

Daj Jezu nadzieję tym, co domu nie mają i w swojej beznadziei po świecie się bąkają. Niech rozgrzewają swe serca w miłości płomieniach i ukoją swój ból, troski i cierpienia. Gloria in Excelsis Deo!

Czytaj więcej...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Świętujemy po raz kolejny tajemnicę Boga i człowieka. Boga który stał się człowiekiem, Boga, którego możemy poznać, Boga, który jest z nami. Ta maleńka Miłość złożona w żłobie chce nas podźwignąć z naszych słabości, chce odnowić stworzenie i każdego z nas, chce otworzyć nas na Bożą pociechę, chce nam towarzyszyć zawsze i wszędzie, chce wlać w nasze serca pokój, dlatego słowami św. Matki Teresy z Kalkuty wołamy:

Życie jest szansą - schwyć ją.
Życie jest pięknem - podziwiaj je.
Życie jest błogosławieństwem - kosztuj go.
Życie jest marzeniem - urzeczywistnij je.
Życie jest wyzwaniem - zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem - spełnij go.
Życie jest grą - zagraj w nią.
Życie jest cenne - zatroszcz się o nie.
Życie jest bogactwem - zachowaj je.
Życie jest miłością - ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą - odkryj ją.
Życie jest obietnicą - spełnij ją.
Życie jest smutkiem - pokonaj go.
Życie jest hymnem - wyśpiewaj go.
Życie jest walką - podejmij ją.
Życie jest przygodą - idź za nią.
Życie jest szczęściem - pomóż mu.
Życie jest życiem - broń go.

Życzymy bezgranicznego zaufania Bogu, który jest Miłością. Niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo od Dzieciątka Jezus, Maryi i św. Józefa na czas świąt i Nowego Roku

Z darem modlitwy –
ks. dr Jacek Nogowski, Opiekun Duchowy DNNUJ

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Patris corde - ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”[1].

Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii