Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XX rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny. W trzecim roku duszpasterskim „Eucharystia daje życie” tematem będzie: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął abyśmy zachwycili się darem Eucharystii, gdyż Msza św. nie jest jednym z wielu cennych darów, ale jest to dar największy, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa. W Eucharystii Chrystus uczynił "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia" (EE 11). Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła" (EE 1).

Dla DNNUJ będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Zachęcamy do włączenia się w całoroczną modlitwę o powołania poprzez udział we Msza św. nabożeństwach, adoracji NS, różańcu oraz ofiarowaniu komunii św., postu i cierpienia w tych intencjach.

Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem i Biskupem Adrianem zapraszamy na spotkanie inauguracyjne. Na prośbę Księdza Biskupa, spotkanie będzie odbywać się tylko w kościele.

Porządek spotkań:

20 listopad 2021 - sobota

  • Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza) – godz. 12.30 Adoracja i koronka; 13.00 Msza św.

25 listopad 2021 - czwartek

  • Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra) – godz. 17.30 Adoracja i koronka; 18.00 Msza św.

26 listopad 2021 - piątek

  • Rejon Augustów (par. NSJ) – godz. 17.30 Adoracja i koronka; 18.00 Msza św.

27 listopad 2021 - sobota

  • Rejon Pisz (par. św. Józefa Oblubieńca NMP) – godz. 9.30 Adoracja i koronka; 10.00 Msza św.
  • Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha) – godz. 11.30 Adoracja i koronka; 12.00 Msza św.
  • Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Św.) – godz. 13.30 Adoracja i koronka; 14.00 Msza św.

Tradycyjnie po świętach wielkanocnych w sobotę spotykamy się w Ełku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na naszym diecezjalnym Dniu Skupienia, które odbędzie się 23 kwietnia 2022r. Na to spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich koordynatorów, by omówić najważniejsze sprawy Dzieła.

Chcemy Wam wszystkim podziękować za kolejny rok pracy, modlitwy i wsparcia duchowego (zwłaszcza chorym za ich Dar cierpienia). Dziękujemy Ks. Jarosławowi Mierzejewskiemu i całej Redakcji Biuletynu, Ks. Adamowi Łosiewskiemu za prowadzenie strony internetowej, wszystkim Kapłanom Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za opiekę nad DNNUJ. Dziękujemy Organowi Kierowniczemu Dzieła, Koordynatorom i wszystkim należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, szczególnie na Mszy św. w Klasztorze u Sióstr Karmelitanek, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Dziękując za każde poświecenie się na rzecz Dzieła życzymy odwagi, by Jezus Eucharystyczny wlewał w nasze serca nadzieję i miłość w dawaniu świadectwa naszej wiary.

Ks. dr Jacek Nogowski
Opiekun duchowy

Myśli wybrane

Gdy sam siebie ok­ra­dasz z mod­litwy, to czy­nisz tak, jak­byś wy­ciągał rybę z wo­dy. Jak dla niej wo­da jest gwa­ran­tującym życie ele­men­tem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. - św. Jan Chryzostom

Z galerii