Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

W sobotę 2 października 2021 r. w par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach odbędzie się Dzień Skupienia dla członków  Dzieła  Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. To Dzieło rozwija się dzięki uświęceniu tych, którzy podejmują stałą modlitwę w intencji wszystkich przedsięwzięć związanych z każdym dziełem duszpasterskim w diecezji ełckiej. Osoby należące do Dzieła uczestniczą w spotkaniach formacyjnych jak również i w dniach skupienia, które pomagają im pogłębić swoje życie duchowe w duchu maryjnym z uwzględnieniem bogatej tradycji i nauczania Kościoła katolickiego.

Zgłoszenia należy dokonać do 28 września 2021 r., do recepcji pod tel. 87 566 24 99 czynnym codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. Koszt od jednej osoby - 60 zł. (bez uwzględnienia dojazdu). Wszelkie pytania można kierować do osób z Zarządu Diecezjalnego.

Program Dnia Skupienia

Czytaj więcej...

DEKRET

W związku z polepszeniem sytuacji epidemicznej, oraz ustaleniach Księży Biskupów podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym dekretem odwołuję w Diecezji Ełckiej, ustanowioną 23 października ubiegłego roku dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Czytaj więcej...

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!

Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, biskupi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zostanie on odnowiony we wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Czytaj więcej...

"Wesoły nam dzień dziś nastał!" -
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się nim i weselmy!
(Ps 118[117], 24)

Na czas zbliżających się świąt paschalnych pragniemy przekazać rozważania Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacji oczekujemy. Słowa Księdza Kardynała są wciąż aktualne, mimo że zostały napisane w latach 50. podczas internowania w Komańczy:

„Chrystus Pan przez swoje Zmartwychwstanie obudził we wszystkich wielką, szczęśliwą radość. "Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana" (por. J 20,20). Ileż radości doznała Maryja! Wyśpiewuje to Kościół Chrystusowy w Maryjnym Hymnie wielkanocnym Regina caeli laetare i w popularnych pieśniach naszego ludu. Jak wielką radość miała Maria Magdalena, gdy usłyszała nagle: "Mario!" - i krzyknęła: "Rabbuni!". Wszędzie, gdzie Chrystus się pokazał, budził radość.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii