Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

W sobotę, 24 listopada 2018 r., w Piszu bp Jerzy Mazur zainaugurował kolejny rok istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. W tym też dniu uroczystości inauguracyjne, którym przewodniczył ks. prał. Stanisław Tabaka odbyły się w Giżycku. A jeszcze przed nami spotkania inauguracyjne: 30 listopada (piątek) o godz. 10.00 w par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w Olecku; 1 grudnia (sobota) o godz. 10.00 w par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach; o godz. 10.00 w par. pw. NSJ w Augustowie oraz o godz. 15.00 w parafii katedralnej w Ełku.  

Czytaj więcej...

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XVII rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny oraz nowy rok liturgiczny z nowym Programem duszpasterskim dla Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „W mocy Bożego Ducha” o tematyce: „Misja w mocy Bożego Ducha” a symbolem będą: języki ognia.

Czytaj więcej...

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Lepiej nic nie umieć, niż wiele umieć, a błądzić. Lepsza prosta niewiedza niż nadęta wiedza. - św. Augustyn

Z galerii