Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
D E K R E T

Czytaj więcej...

Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy XIX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa oraz nowy rok liturgiczny pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Dla nas będzie to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i częstszej adoracji Najświętszego Sakramentu, wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji.

W tym roku z racji panującej pandemii inauguracja DNNUJ wyjątkowo odbywać się będzie w każdej parafii, w sobotę 28 listopada 2020 r., przed I Niedzielą Adwentu.

Czytaj więcej...

Z RADOŚCIĄ POWRÓĆMY DO EUCHARYSTII

Pandemia wywołana wirusem COVID-19 nie tylko zakłóciła dynamikę życia społecznego, rodzinnego, gospodarczego, oświatowego i zawodowego, ale też zaburzyła życie wspólnoty chrześcijańskiej, włącznie z jego wymiarem liturgicznym. Aby uniemożliwić przenoszenie wirusa, konieczne było wprowadzenie sztywnego dystansu społecznego, co miało następstwa dla pewnej zasadniczej cechy życia chrześcijańskiego: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20); „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne (Dz 2,42-44).

Czytaj więcej...

Pokamedulski Klasztor w Wigrach - sobota – 26 września 2020r.

 9.30 - Rozpoczęcie. Modlitwa różańcowa (w kościele)

10. 00 - Konferencja I (Duża Galeria Domu Królewskiego)

11.00 - Przerwa

11.30 - Konferencja II (Duża Galeria Domu Królewskiego)

12.45 - Koronka do Ducha Świętego (w kościele)

13.00 - Msza święta

14.00 - Obiad i zakończenie

Myśli wybrane

Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu, ubogi bez pokory - to są najgorsze rzeczy. - św. Augustyn

Z galerii