Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Niech słowa życzeń s. Doroty dotkną serca wszystkich modlących się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, abyśmy chcieli bardziej przynależeć do Chrystusa.

Daj Jezu nadzieję tym, co domu nie mają i w swojej beznadziei po świecie się bąkają. Niech rozgrzewają swe serca w miłości płomieniach i ukoją swój ból, troski i cierpienia. Gloria in Excelsis Deo!

Czytaj więcej...

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami (J 1,14)

Świętujemy po raz kolejny tajemnicę Boga i człowieka. Boga który stał się człowiekiem, Boga, którego możemy poznać, Boga, który jest z nami. Ta maleńka Miłość złożona w żłobie chce nas podźwignąć z naszych słabości, chce odnowić stworzenie i każdego z nas, chce otworzyć nas na Bożą pociechę, chce nam towarzyszyć zawsze i wszędzie, chce wlać w nasze serca pokój, dlatego słowami św. Matki Teresy z Kalkuty wołamy:

Życie jest szansą - schwyć ją.
Życie jest pięknem - podziwiaj je.
Życie jest błogosławieństwem - kosztuj go.
Życie jest marzeniem - urzeczywistnij je.
Życie jest wyzwaniem - zmierz się z nim.
Życie jest obowiązkiem - spełnij go.
Życie jest grą - zagraj w nią.
Życie jest cenne - zatroszcz się o nie.
Życie jest bogactwem - zachowaj je.
Życie jest miłością - ciesz się nią.
Życie jest tajemnicą - odkryj ją.
Życie jest obietnicą - spełnij ją.
Życie jest smutkiem - pokonaj go.
Życie jest hymnem - wyśpiewaj go.
Życie jest walką - podejmij ją.
Życie jest przygodą - idź za nią.
Życie jest szczęściem - pomóż mu.
Życie jest życiem - broń go.

Życzymy bezgranicznego zaufania Bogu, który jest Miłością. Niech towarzyszy nam Boże błogosławieństwo od Dzieciątka Jezus, Maryi i św. Józefa na czas świąt i Nowego Roku

Z darem modlitwy –
ks. dr Jacek Nogowski, Opiekun Duchowy DNNUJ

OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

Patris corde - ojcowskim sercem: tak Józef umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich czterech Ewangeliach „synem Józefa”[1].

Mateusz i Łukasz, dwaj ewangeliści, którzy ukazali jego postać, niewiele mówią, ale wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jakim był ojcem oraz misję powierzoną mu przez Opatrzność.

Czytaj więcej...

„Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów” – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
D E K R E T

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii