Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami, Panie
(Łk 24,29).

Na czas zbliżających się świąt paschalnych pragniemy złożyć życzenia i przekazać Orędzie wielkanocne "Urbi et orbi" św. Jana Pawła II z 2005r. Słowa Papieża są wciąż aktualne, mimo że wybrzmiały tak niedawno:

Pierwszego dnia po szabacie - tego dnia, w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna - tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali tajemniczego Wędrowca, by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już ku zachodowi. Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą, lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Niemniej słowa, które słyszeli w drodze z ust Wędrowca coraz bardziej rozpalały ich serca. Dlatego prosili Go: „Zostań z nami”. Później, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy, rozpoznali Go przy „łamaniu chleba”. A On zaraz potem zniknął. Pozostał im przełamany chleb, a w sercach słodycz Jego słów.

Czytaj więcej...

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Diecezji Ełckiej w Ełku
15-24 kwietnia 2022 r.

15.04 Dzień I: Wielki Piątek

15:00 - Nowenna: Modlitwa o miłosierdzie dla całej ludzkości

16.04 Dzień II: Wielka Sobota

15:00 - Nowenna: Modlitwa o uświęcenie duchowieństwa i osób zakonnych

17.04 Dzień III: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

15:00 - Nowenna: Modlitwa za dusze gorliwe

Czytaj więcej...

Słowo Opiekuna

Umiłowana Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy XX rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny. W trzecim roku duszpasterskim „Eucharystia daje życie” tematem jest: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął abyśmy zachwycili się darem Eucharystii, gdyż Msza św. nie jest jednym z wielu cennych darów, ale jest to dar największy, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa. W Eucharystii Chrystus uczynił "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia" (EE 11). Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła" (EE 1).

Dla DNNUJ jest to czas nieustannej modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Zachęcamy do włączenia się w całoroczną modlitwę o powołania poprzez udział we Msza św. nabożeństwach, adoracji NS, różańcu oraz ofiarowaniu komunii św., postu i cierpienia w tych intencjach.

Tradycyjnie po świętach wielkanocnych w sobotę spotykamy się w Ełku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na naszym diecezjalnym Dniu Skupienia, które odbędzie się 23 kwietnia 2022r. Na to spotkanie szczególnie zapraszamy wszystkich koordynatorów, by omówić najważniejsze sprawy Dzieła.

Chcemy Wam wszystkim podziękować za kolejny rok pracy, modlitwy i wsparcia duchowego (zwłaszcza chorym za ich Dar cierpienia). Dziękujemy Ks. Jarosławowi Mierzejewskiemu i całej Redakcji Biuletynu, Ks. Adamowi Łosiewskiemu za prowadzenie strony internetowej, wszystkim Kapłanom Opiekunom Rejonowym i Parafialnym za opiekę nad DNNUJ. Dziękujemy Organowi Kierowniczemu Dzieła, Koordynatorom i wszystkim należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecamy Was w codziennej modlitwie, szczególnie na Mszy św. w Klasztorze u Sióstr Karmelitanek, a dla zmarłych prosimy o dar zbawienia wiecznego. Zachęcamy również, by aktywnie włączyć się w spotkania grup synodalnych w parafii. Dziękując za każde poświecenie się na rzecz Dzieła życzymy odwagi, by Jezus Eucharystyczny wlewał w nasze serca nadzieję i miłość w dawaniu świadectwa naszej wiary.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy

Ks. dr Jacek Nogowski – opiekun diecezjalny DNNUJ

Czcigodni Kapłani, Umiłowani w Chrystusie Koordynatorzy i Członkowie DNNUJ

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XX rok trwania w modlitewnym czuwaniu dzieła nieustannej nowenny. W trzecim roku duszpasterskim „Eucharystia daje życie” tematem będzie: „Posłani w pokoju Chrystusa”, a mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). Ojciec Święty Jan Paweł II pragnął abyśmy zachwycili się darem Eucharystii, gdyż Msza św. nie jest jednym z wielu cennych darów, ale jest to dar największy, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa. W Eucharystii Chrystus uczynił "dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia" (EE 11). Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła" (EE 1).

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus A 2v

Z galerii