Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W sobotę 22 października 2022 r. w par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach odbędzie się Dzień Skupienia dla członków Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa i wszystkich, którzy mają pragnienie przeżyć ten dzień formacyjny. To Dzieło rozwija się dzięki uświęceniu tych, którzy podejmują stałą modlitwę w intencji wszystkich przedsięwzięć związanych z każdym dziełem duszpasterskim w diecezji ełckiej. Osoby należące do Dzieła uczestniczą w spotkaniach formacyjnych jak również i w dniach skupienia, które pomagają im pogłębić swoje życie duchowe w duchu maryjnym z uwzględnieniem bogatej tradycji i nauczania Kościoła katolickiego.

Zgłoszenia należy dokonać do 18 października 2022 r., do recepcji pod tel. 87 566 24 99 czynnym codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00. Koszt od jednej osoby - 60 zł. (bez uwzględnienia dojazdu). Wszelkie pytania można kierować do osób z Zarządu Diecezjalnego.

Organizowany jest wyjazd z Ełku koszt 130 zł. (w tym: dojazd, ubezpieczenie i pobyt w Wigrach). Osoby z Ełku i okolic zgłaszają się do p. Urszuli Radziwonowicz: tel. 886216717 lub p. Moniki Rogińskiej tel. 504031633 do 9 października 2022 r.

Program Dnia Skupienia

  • 9.30 Rozpoczęcie. Konferencja I
  • 10.30 Konferencja II
  • 11.45 Koronka do Ducha Świętego
  • 12.00 Msza Święta
  • 13.00 Obiad
  • 14.00 Konferencja III
  • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwa różańcowa
  • 16.00 Podwieczorek i zakończenie

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii