Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczniemy XXI rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Będzie to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Pragniemy również ofiarować dar Eucharystii w III poniedziałki miesiąca w intencji pokoju na świecie i powołań aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Wraz z Księdzem Biskupem Ordynariuszem zapraszamy na uroczystości inauguracyjne nie tylko członków Dzieła lecz także wszystkich wiernych, aby radość w Eucharystii była udziałem nas wszystkich.

Porządek spotkań:

20 listopad 2022 – niedziela

Rejon Augustów (par. NSJ)
 • 11.30 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego
 • 12.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Dariusz Zalewski
 • 13.00 – Agapa
 • 14.00 – Konferencja
Rejon Suwałki (par. św. Aleksandra)
 • 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja i Koronka do Ducha Świętego
 • 16.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Dariusz Zalewski
 • 17.00 – Agapa

26 listopad 2022 – sobota

Rejon Giżycko (par. Św. Kazimierza Królewicza)
 • 11.00 – Konferencja, adoracja i Koronka do Ducha Świętego
 • 12.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Dariusz Zalewski
 • 13.00 – Agapa
Rejon Pisz (par. Świętego Józefa)
 • 14.00 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego, konferencja, Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Dariusz Zalewski
 • 16.00 – Agapa
Rejon Olecko (par. Podwyższenia Krzyża Św.)
 • 10.00 – Konferencja, adoracja i Koronka do Ducha Świętego
 • 11.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Jerzy Mazur
 • 12.00 – Agapa
Rejon Ełk (par. Św. Wojciecha)
 • 14.00 – Adoracja i Koronka do Ducha Świętego, konferencja, Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • 15.00 – Msza św. – JE Ks. Bp Jerzy Mazur
 • 16.00 – Agapa

Myśli wybrane

Najwięcej się Bogu podobamy, gdy nie mamy upodobania w tym, co dla Niego czynimy. Św. Jan M. Vianey

Z galerii