Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Umiłowana w Chrystusie Rodzino Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Bogu dziękujemy za XXI rok trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej Nowenny. Dla DNNUJ jest to czas modlitwy do Ducha Świętego i adoracji Najświętszego Sakramentu wspierając wszystkie dzieła Kościoła, szczególnie w naszej diecezji. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę o pokój na świecie i powołania poprzez udział we Mszy św. nabożeństwach, adoracji, różańcu oraz ofiarowaniu komunii św., postu i cierpienia w tych intencjach. Już dziś zapraszamy do Ełku na diecezjalny Dzień Skupienia, który odbędzie się 15 kwietnia 2023 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od godz. 14.00.

Wszystkim Wam dziękujemy za dar modlitwy, wsparcia duchowego i zachęcamy, aby aktywnie włączyć się w spotkania w III poniedziałki miesiąca, aby rozbudzić odpowiedzialność za Kościół św., czyli Lud Boży. Dziękując za każde poświecenie życzymy, by Jezus Eucharystyczny wlewał w nasze serca nadzieję i miłość w dawaniu świadectwa naszej wiary.

Z Chrystusowym pozdrowieniem i darem modlitwy.

Ks. dr Jacek Nogowski – opiekun diecezjalny DNNUJ

Myśli wybrane

Najwięcej się Bogu podobamy, gdy nie mamy upodobania w tym, co dla Niego czynimy. Św. Jan M. Vianey

Z galerii