Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W Wigilię uroczystości Nieokalanego Poczęcia NMP przypada XI rocznica śmierci duchowego ojca i współzałożyciela Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa śp. ks. inf. Włodzimierza W. Wielgata.

Do końca swego życia Ks. Infułat zatroskany był o Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Głęboka duchowość naszego Współzałożyciela wybrzmiewa z artykułów formacyjnych drukowanych w Biuletynach. Powracajmy do tych tekstów, aby czerpać i jeszcze lepiej rozumieć duchowość naszej wspólnoty.

Ks. Infułat Włodzimierz Wielgat zmarł 7 grudnia 2011 r. Został pochowany w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Komunalnym w Ełku. Niech nasza pamięć w modlitwie będzie wyrazem wdzięczności za dzieło i wyjedna zmarłemu kapłanowi Niebo.

Myśli wybrane

Gdyby moje serce od zarania nie wznosiło się ku Bogu, gdyby u progu życia świat się do mnie uśmiechnął, co stałoby się ze mną?...
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii