Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

21 listopada – poniedziałek XXXIV tygodnia zwykłego, rok II

Niczego nie tracisz

Znajdujemy różne powody by dawać innym mało, jak najmniej. Jedni dają mało, bo mało mają – mawiają: „Niech dają ci, którzy mają dużo”. Inni dają mało, bo mają dużo – mawiają: „Należy mi się, zapracowałem na to, co mam”. Tymczasem bogactwo człowieka nie zależy od tego, ile ma. Ono zależy od jakości (kształtu) jego serca. Serce chciwe czyni każdego człowieka biednym. Miłość za to może uczynić nawet kogoś, kto ma dwa pieniążki, wielkim bogaczem, o którym ludzie będą mówić przez tysiące lat, jak o tej ubogiej wdowie.

Umocnij, Panie, moją wiarę, abym nie szukał bogactw tego świata, lecz umiał rozpoznawać Twoją niezgłębioną miłość, jaką mi ofiarowujesz każdego dnia.

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii