Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

Człowiek wielki na kolanach
(Relacja z Mszy św. inaugurującej 3 rok Nieustannej Nowenny)

W sobotę, dnia 27 listopada 2004 r., o godz. 16.oo świątynia katedralna w Ełku rozbrzmiewała radosnym hymnem dziękczynienia Bogu za dwa lata istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny. Koncelebrowanej Mszy św., w której wzięło udział wielu kapłanów, przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. Pasterz Diecezji dokonał równocześnie inauguracji trzeciego roku modlitwy Koronką do Ducha Świętego.

Zaangażowani w modlitwę Nieustannej Nowenny wierni licznie przybyli na Mszę św., by dziękować za otrzymane łaski. Niezwykle żarliwe słowo wygłosił do zebranych Pasterz Diecezji. Zwrócił uwagę na niełatwe czasy, w których przyszło żyć współczesnemu człowiekowi. Trawiony lękiem i zatroskaniem, człowiek traci nadzieję na zwycięstwo, pokonanie trudności. Ksiądz Biskup nawiązał do słów Ojca św.: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Podkreślił, że tylko wiara i zaufanie Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, może napełnić człowieka radością i nadzieją. Takim otwarciem drzwi Ksiądz Biskup nazwał udział w Dziele Nieustannej Nowenny i zauważył, że trzeba dziś ludzi mocnych wiarą, nadzieją i miłością.

Czytaj więcej...

Każde działanie posiada początek i określony rytm rozwoju. Podobnie rzecz się ma z rozpoczętym przed dwoma laty Dziełem Nieustannej Nowenny. Początek był skromny, a jednak śmiały i - jak się okazało - zaowocował nadspodziewanie powstaniem licznych grup modlitewnych. Owoce te są przede wszystkim darem Ducha Świętego; Jemu tedy należy się cześć i uwielbienie. Nie mniej jest to poważny wysiłek wielu osób, które w miarę swych możliwości włączyły się w realizację podjętego zamysłu. Mamy tu na myśli osoby zaangażowane w tworzenie grup modlitwy, zwane Koordynatorami. Pragniemy z całego serca podziękować Wam za poniesiony trud, za zaangażowanie, za sumienną współpracę. Bez Waszego współdziałania nie bylibyśmy w stanie rozszerzyć dzieła nowenny na teren parafii, w których obecnie modli się ponad tysiąc pięćset osób.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii