Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Aktualności

DZIEŃ SKUPIENIA CZŁONKÓW DNN
Ełk, 29 marca 2008
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

P R O G R A M (znowelizowany)

 • 14.00 - Przywitanie pielgrzymów, konferencja.
 • 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia,
  Droga Krzyżowa.
 • 16.00 - Przerwa pół godziny, możliwość skorzystania z herbaty.
 • 16.30 - 17.00 - K o n f e r e n c j a.
 • 17.00 - Adoracja Najśw. Sakramentu, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
 • 18.00 - Msza św. z homilią.

Ełk, 17 marca 2008 r.

Ks. Włodzimierz Wielgat
(Duchowy Opiekun DNN)

Ze strony diecezja.elk.pl

Dzieło Nieustannej Nowenny powstało z inicjatywy osób świeckich. Założycielka, śp. Danuta Bąk mówiła, że potrzeba takiej nieustannej modlitwy Kościołowi, diecezji i parafiom. "Jak kamień rzucony w wodę zatacza co raz większe kręgi, tak to dzieło rozrasta się w naszej diecezji." Podstawą nowenny jest modlitwa Koronką do Ducha Św. Grupa gotowa podjąć trud nieustannej modlitwy liczy czternaście osób, które przez cały rok modlą się w wybranej przez siebie intencji. Intencje każdy może zgłosić swoim koordynatorom, którzy zwracają się do opiekuna duchowego Nieustannej Nowenny. Intencje, które wyrażają naglącą potrzebę wypraszania konkretnych łask naszego Kościoła, przedkładane są Biskupowi, który zatwierdza je. Dlatego też członkowie nowenny mają świadomość uczestnictwa we wspólnocie, której powierzone są trudne sprawy Kościoła.

Czytaj więcej...

* Spotkanie Koordynatorów, Niedziela, 5 czerwca 2005.

Zgodnie z wcześniej ustalonym terminem w dniu 5 czerwca, br., przy ul. 3 Maja w Ełku, odbyło się spotkanie Koordynatorów rytmu Nieustannej Nowenny z 27 parafii wraz z towarzyszącymi osobami. Zgromadziło się ponad czterdzieści osób. O samego początku wytworzyła się miła, przyjacielska atmosfera. Może z racji pięknego, pogodnego dnia?

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godz. 16.00 Mszą św. celebrowaną przez duchowego opiekuna, Ks. Włodzimierza Wielgata, który w homilii podkreślił znaczenie i sens istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny. Ten modlitewny ruch stanowi zorganizowaną formę strategicznego zaplecza. Jego celem jest duchowe wspomaganie tych, którzy na wysuniętych placówkach duszpasterskich, a więc biskupi i kapłani, często w niełatwych warunkach, borykają się z wielorakimi trudnościami. Kościół jest i musi być wspólnotą zorganizowaną, w której wszyscy członkowie wykonują swoje zadania zgodnie z wymaganiami Soboru Watykańskiego II. Stąd modlimy się, by Duch Święty rozniecił ogniska modlitwy we wszystkich parafiach naszej diecezji.

Po Mszy św. miały miejsce obrady w przylegającej do kaplicy sali. Treścią obrad były następujące tematy:

 1. Reorganizacja systemu kierowniczego rytmu Nowenny. Powstał projekt usprawnienia kierowania dziełem nowenny i bardziej prężnego tworzenia zespołów modlitwy. Ciężar kierowania byłby rozłożony na poszczególne dekanaty z zachowaniem nadal ośrodka centralnego w Ełku. Funkcję kierowniczą w dekanacie piastowałaby osoba wybrana spośród koordynatorów, lub ktoś inny zaangażowany w modlitwę nowenny. Przedłożony projekt pozostaje jako temat do przemyślenia i ewentualnie stopniowego wprowadzania w praktyce.
 2. Problemy związane z redakcją i wydawaniem materiałów dotyczących Dzieła Nowenny, jak np. sprawa kosztów wydawniczych i wysyłkowych. Chodzi też o nadsyłanie świadectw, uwag co do redagowania, czy własnych myśli.
 3. Inne sprawy: a) Konieczność wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za grupę zgodnie ze Statutem, §3,4; b) Czuwanie nad ciągłością modlitwy i uzupełnianie liczby członków z racji np. wypadków losowych (patrz Statut, §4,4). c) Apostolskie zaangażowanie członków w zakresie pomocy tworzenia nowych grup modlitwy.
 4. Poruszony został temat intencji, ich zestaw i treść, którym ostateczny kształt nadaje Pasterz Diecezji.

Ograniczone możliwości czasowe nie pozwoliły na szerszą dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami. Nie mniej padły rzeczowe głosy np. co do problemów związanych z wydawaniem materiałów wspomagających Dzieło Nowenny. Pojawiła się też propozycja odprawienia Mszy św. w terenie na zaproszenie księdza Proboszcza danej parafii i wygłoszenie Bożego słowa na tematy związane z Dziełem Nowenny.

*

Spośród diakonów uczestniczących w Nowennie siedmiu przyjęło święcenia kapłańskie. Bogu składamy dzięki za dar nowych kapłanów, modlimy się za nich i liczymy na ich pomoc w zakresie tworzenia kolejnych grup modlitwy.

* Comiesięczne czuwanie modlitewne.

Od marca, b.r. w prywatnej kaplicy duchowego opiekuna Dzieła w każdy pierwszy poniedziałek, o godz. 17.oo gromadzą się członkowie redakcji biuletynu z zespołem kierowniczym na czele na wspólnej modlitwie. Program czuwania wypełnia: Msza św. i krótka adoracja Najśw. Sakramentu. Polecamy Bogu rozwój Dzieła, osoby zaangażowane w modlitwę Nowenny oraz zmarłych członków grup modlitewnych.

*

W parafii p.w. Chrystusa Króla w Skarżycie powstała grupa modlitwy. Wysławiamy Ducha Świętego za ten dar; członkom grupy życzymy wytrwania.

Oprac. Redakcji.

Człowiek wielki na kolanach
(Relacja z Mszy św. inaugurującej 3 rok Nieustannej Nowenny)

W sobotę, dnia 27 listopada 2004 r., o godz. 16.oo świątynia katedralna w Ełku rozbrzmiewała radosnym hymnem dziękczynienia Bogu za dwa lata istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny. Koncelebrowanej Mszy św., w której wzięło udział wielu kapłanów, przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Jerzy Mazur. Pasterz Diecezji dokonał równocześnie inauguracji trzeciego roku modlitwy Koronką do Ducha Świętego.

Zaangażowani w modlitwę Nieustannej Nowenny wierni licznie przybyli na Mszę św., by dziękować za otrzymane łaski. Niezwykle żarliwe słowo wygłosił do zebranych Pasterz Diecezji. Zwrócił uwagę na niełatwe czasy, w których przyszło żyć współczesnemu człowiekowi. Trawiony lękiem i zatroskaniem, człowiek traci nadzieję na zwycięstwo, pokonanie trudności. Ksiądz Biskup nawiązał do słów Ojca św.: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Podkreślił, że tylko wiara i zaufanie Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, może napełnić człowieka radością i nadzieją. Takim otwarciem drzwi Ksiądz Biskup nazwał udział w Dziele Nieustannej Nowenny i zauważył, że trzeba dziś ludzi mocnych wiarą, nadzieją i miłością.

Czytaj więcej...

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii