Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Wysławiam Cię, Boże - Stwórco wszechrzeczy!
Wysławiam Cię, Ojcze i Synu,
za przesławny dar Ducha Świętego.
Ducha Mocy i Prawdy,
Ducha światła i ładu,
Ducha miłości i życia.

Uwielbiam Cię, Duchu Ojca i Syna!
Ogniu Miłości przedwieczny!
Napełnij nas swoim żarem.
Porwij nas, rozpal nas, przemień!
Płomieniu Boży! Serc naszych dotknij
znakiem ognistych języków - jak ongiś -
w pentekostalnym Wieczerniku

i rozkołysz pragnieniem modlitwy żarliwej, a mocnej.
O, Ty, któryś Niepokalaną Dziewicę
uczynił Radością Przenajświętszej Trójcy -
rozpłomień setki ? tysiące ? miliony dusz!
Rozszerz w ich sercach granice Twej chwały.

Ks. W.W.

Myśli wybrane

Ten, kto zwróci człowiekowi zagubioną przez niego modlitwę, da mu to, co dla niego najwartościowsze i największe. - Christian Morgenstein

Z galerii