Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Duchu Święty,
nie mogę Cię zobaczyć,
ale wiem, że jesteś.

Nie mogę Cię dotknąć,
ale Ty dotykasz mnie.
Duchu Święty, 
Boski Przewodniku mego życia,
Pokarmie mego umysłu i mego serca,
zstąp na mnie!

Duchu Święty,
nie ma miejsca,
gdzie Ty nie mógłbyś wejść,
nie ma rzeczy,
której Ty nie mógłbyś uczynić
zstąp na mnie.

Duchu Święty,
zamieszkaj na stałe w mojej duszy,
daj mi wieczną radość.
Niech cierpienie w tym życiu
stanie się radością w życiu wiecznym.

Dzięki Ci, Duchu Święty.

(Enzo, ze ?Wspólnoty Wieczernika? ? wyzwolony z narkomanii)

Myśli wybrane

Ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to dla mnie prawdziwe święto.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii