Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Duchu Święty, Duchu Boży!
Darze Ojca oraz Syna!
Uwielbiamy Cię w pokorze,
gdy się nowy dzień zaczyna.

Nie możemy Cię zobaczyć,
lecz wierzymy w Twą obecność...
Tak jak słońce świeci ziemi,
Ty rozświetlasz Niebian wieczność.

Oświeć także nasze dusze,
sercom wiarę daj wytrwałą,
miłość rozpal gorejącą,
byśmy byli Bożą chwałą.

Niech modlitwy grupy rosną,
niech się mnożą pod Twym tchnieniem,
aby mogły jak najprędzej
swym zasięgiem objąć ziemię.

Wargom czystość daj i siłę
i modlitwą nasyć żywą,
aby Jezus - Syn Maryi
zebrał kiedyś hojne żniwo.

Ks. Włodzimierz Wielgat

Myśli wybrane

Gdyby moje serce od zarania nie wznosiło się ku Bogu, gdyby u progu życia świat się do mnie uśmiechnął, co stałoby się ze mną?...
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii