Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

1
Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

2
Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

3
Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym oddaniu,
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

4
Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

5
Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen.

(Hymn z III tygodnia, Jutrznia, sobota)

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii