Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Jest to ciekawa inicjatywa wiernych świeckich, której celem jest modlitwa za wybranego kapłana. Myśl tę podjęła jedna pani profesor z Kanady. Porzuciła Uniwersytet, aby w całej Ameryce tworzyć wieczerniki modlitwy za kapłanów. Zrozumiała, że Bóg i Maryja pragnie, by wierni kochali swych kapłanów, a każdy chce mieć dobrego kapłana. Bez kapłana Kościół nie wiedziałby, dokąd iść. Bez nich nie ma chrześcijańskiego ? sakramentalnego życia i Eucharystii.

Maryja pragnie, aby kapłani wrócili do twego serca, do twej rodziny, abyśmy ich ochraniali. Podejmując to wezwanie, zachęcamy gorąco do włączenia się w apostolat modlitwy za kapłanów pod nazwą: "Margaretka". Nazwa pochodzi od kwiatu margaretka. W centrum symbolicznego kwiatka jest wpisane imię lub nazwisko kapłana, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona osób, które przyrzekają modlitwę. Każda z nich wybiera jeden dzień w tygodniu i do końca życia ofiaruje ten dzień za kapłana objętego takim apostolatem. W tym dniu odmawia się modlitwę podaną na blankiecie "Margaretki".

Przyrzeczenie składa się w celu umocnienia postanowienia; składa się Jezusowi a nie ludziom. Można je złożyć po Komunii św., można przy wystawionym Najśw. Sakramencie cicho, w sercu lub na głos, razem lub osobno, przy kapłanie lub bez niego; sposób jest dowolny. Najważniejsze, by to uczynić w wolności serca.

Taką Margaretkę powinien mieć każdy kapłan ? nie tylko lubiany, ceniony w naszych oczach, ale może jeszcze bardziej taki, któremu służba kapłańska idzie z trudem, czuje się przygnębiony, jest "zamknięty", czasem bliski załamania. Kapłan nie musi koniecznie wiedzieć o naszej modlitwie, może dowie się o niej dopiero w niebie.

Poświęcając te kilkanaście minut jeden raz w tygodniu, pamiętajmy, że on za mnie i za ciebie modli się każdego dnia.

Danuta

 

Osoby zainteresowane Apostolatem "Margaretka" mogą otrzymać blankiety z modlitwą oraz zasięgnąć informacji pod następującymi adresami:

  1. Danuta Bąk, ul. Słowackiego 15a/6 , 19-300 Ełk. (tel.: 621-45-71).
  2. Elżbieta Ciekanowska, ul. Śląska 5, 19-300 Ełk . (tel.: 621-07-88).
  3. Irena Tomkiel, ul. Łąkowa 34, 19-300 Ełk. (tel.: 610-28-60).

Zespół Redakcyjny Biuletynu z radością również przyjmie nadsyłane krótkie artykuły, myśli, uwagi, świadectwa itp. na podane wyżej adresy. Dziękujemy!

jeden z wzorów

Myśli wybrane

Ten, kto zwróci człowiekowi zagubioną przez niego modlitwę, da mu to, co dla niego najwartościowsze i największe. - Christian Morgenstein

Z galerii