Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

{joomplu:3 right} Tytułową winietę biuletynu zdobi graficzny symbol Dzieła Nieustannej Nowenny jako jej rozpoznawczy znak. Treść symbolu wydaje się być czytelna, nie mniej warto zwrócić uwagę na zasadnicze jej wątki.

Jak w każdym znaku, tak i tu, elementy w nim zawarte mają znaczenie przenośne. Artysta ? plastyk w symbolicznych obrazach próbował oddać istotę Dzieła. Centralnym elementem jest gołąbek przyjęty w ikonografii jako symbol Ducha Świętego. Artysta przedstawił Go w locie, wyłaniającego się z niewidzialnej przestrzeni. W otaczającej Go aureoli zarysowane są ogniste płomyki. Oznaczają one, że Duch Święty jest Światłością i Płomieniem Bożej Miłości. Z tych ognistych płomyków tryska siedem promieni, symbolizujące siedem darów Ducha Świętego, który z ochotą rozdziela je na wołanie modlących się osób. Wyciągnięte dłonie w geście uwielbienia i błagania podkreślają ufną wiarę w moc Ducha Świętego. Błękitne tło oznacza pogodę, pokój oraz łaskawość Nieba.

 

Całość jest zwieńczona napisem DZIEŁO NIEUSTANNEJ NOWENNY stanowiącym jego zastrzeżoną własność. Dziękujemy Artyście za trafne ujęcie idei Dzieła Nieustannej Nowenny. Oby zawarta w tym symbolu myśl stała się bliska wszystkim już modlącym się siostrom i braciom i mogła zachęcić licznych wiernych naszej diecezji do włączenia się w nurt nowenny.

Zespół Koordynujący Rytmem Nowenny.

Myśli wybrane

Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii