Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Seria I:

 1. W intencjach Ojca Św. i Księdza Biskupa Diecezji Ełckiej.
 2. Za kapłanów, alumnów i o powołania kapłański.
 3. Za osoby konsekrowane i o powołania do życia zakonnego.
 4. Za misjonarzy i o powołania misyjne.
 5. Za katechetów i o rozwój dzieła ewangelizacji.

 

Seria II.

 1. O ożywienie kultu eucharystycznego w parafiach.
 2. Za małżonków ? o dar wierności sakramentalnym zobowiązaniom.
 3. Za rodziny, by były wsparte na ewangelicznych zasadach.
 4. O poszanowanie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 5. O dar mądrości dla nauczycieli i wychowawców.
 6. O dar Bożej bojaźni dla młodzieży i dzieci.

 

Seria III.

 1. O wierność tradycjom chrześcijańskim w naszej Ojczyźnie.
 2. Za rządzących, aby szukali pokojowego rozwiązania konfliktów.
 3. Aby wszystkie kraje Europy przyjęły orędzie Ewangelii.
 4. Za biednych i cierpiących z powodu braku pracy.

 

Seria IV.

 1. O miłosierdzie Boże dla chorych i umierających.
 2. O łaskę nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników.
 3. O łaskę uwolnienia z nałogów i o dar wytrwania.

 

Myśli wybrane

Modlitwa jest najsilniejszą możliwością naszego działania. - Karol de Foucauld

Z galerii