Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

 1. W intencjach Ojca Św. i Księdza Biskupa Diecezji Ełckiej.
 2. Za kapłanów, alumnów i o powołania kapłańskie.
 3. Za osoby konsekrowane i o powołania do życia zakonnego.
 4. Za misjonarzy i o powołania misyjne.
 5. Za ewangelizatorów i o rozwój ewangelizacji.
 6. Za katechetów i nauczycieli.
 7. O łaskę nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników.
 8. O łaskę uwolnienia z nałogów.
 9. Za rodziny.
 10. Za życie poczęte.
 11. Za młodzież i dzieci.
 12. O jedność i pokój w sercach i między narodami.
 13. Za biednych i cierpiących z powodu braku pracy.

Myśli wybrane

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus A 2v

Z galerii