Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Na górze, zwanej niegdyś Trochę Czarna, a dzisiaj Górą Objawienia, od lat już dwudziestu czterech, wybrane grono osób doznaje nieziemskiej radości, widzenia Matki Jezusa Jak powiadają widzący, Jej melodyjny głos, dźwiękiem srebrzystym sycony, dostojny majestatem, przenika głęboko do serca.

Drogie dzieci!!! Olśnienie i radość ścigają się na przemian: czy cieszyć się, czy trwać w zdumieniu? Kto tak woła? Czyjże to głos miękki jak matczyny uśmiech? Drogie dzieci! Gdybyście wiedzieli, jak bardzo was kocham, płakalibyście z radości! Matka! Tylko Matka może tak mówić. Tylko Matka ma taki głos. Mam Matkę! Czy to nie jest źródłem radości? Każdy, odkupiony Krwią Jezusa Chrystusa, może się cieszyć, że ma Tę Matkę: - i Ty, i ja, i ten, którego ziemska opuściła matka. Jeśli tylko serce dla Niej otworzy, nie jest sierotą.

Drogie dzieci! Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Wezwanie do modlitwy pojawia się raz po raz. Bo też modlitwa jest pierwszym i podstawowym miejscem spotkania człowieka z Bogiem. I trzeba przyznać, że to wezwanie echem się niesie w serca przestrzeni, a gdy nie jest tłumione, kaskadą się toczy ? dalej i dalej na skrzydłach orlego lotu.

Dzieci drogie! Potrzebuję was! Potrzebuję waszej pomocy! Pojednajcie się z samym sobą, z Bogiem, ze swymi sąsiadami. W ten sposób pomożecie mi. Nawracajcie niewierzących! Otrzyjcie łzy z mojej twarzy! (Do Mirjany, 2.XII.04). Matka woła! Niech dotrze ten głos do mojego serca. Są sprawy, które nie cierpią zwłoki. Otwórzmy się na głos matki! Niech Jej zatroskanie przeniknie do najgłębszych pokładów naszej duszy!

Również dzisiaj wzywam was, byście odnowili modlitwę w waszych rodzinach. Niech Duch Święty, który was odnowi, wejdzie do waszych rodzin przez modlitwę i czytanie Pisma świętego. W ten sposób staniecie się nauczycielami religii w swojej rodzinie. Poprzez modlitwę i waszą miłość, świat pójdzie lepszą drogą, a miłość zawładnie światem. (z 25.04.2005).

Ks. W.W.

Myśli wybrane

Ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to dla mnie prawdziwe święto.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii