Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Danuta Bąk

NIEUSTANNA NOWENNA
Początek - jej duchowe tło - realizacja

Modlitwa w formie Nieustannej Nowenny wyrosła z osobistego doświadczenia. W dużym stopniu przyczyniła się moja praca w "Fundacji Św. Dominika Savio". Od wielu lat otacza ona opieką dzieci i młodzież z rodzin ubogich oraz zaniedbanych wychowawczo. Miejsce to stało się dla nich bezpiecznym domem. Przychodziły tu z bagażem osobistych doświadczeń i tragedii. Wszystkie te doświadczenia zostawiały w codziennej wieczornej modlitwie, polecając Panu Bogu siebie i swoich najbliższych. Z radością dziękowały, kiedy trudne sprawy znalazły pomyślne rozwiązanie. W ciągu ośmiu lat pracy, które były dla mnie szkołą wiary, wspólnie uczyliśmy się wierności i zaufania Bogu, mimo narastających trudności. To, że "Fundacja" istnieje, jest odpowiedzią Pana Boga na nieustanną modlitwę, na wołanie dzieci i wszystkich pracujących w niej dorosłych.

Moje, wyniesione z "Fundacji", doświadczenie uważam za duchowe tło, które znajduje się u podstaw inicjatywy modlitwy zakrojonej na szerszą skalę. Spotkanie Ruchów Katolickich w gmachu Ełckiej Kurii Diecezjalnej we wrześniu 2002 r. było iskrą, która skłoniła do podjęcia ostatecznej decyzji. Uderzyła szczególnie wypowiedź Księdza Biskupa Bronisława Dembowskiego: Ruchy są po to, by wspierały swego Pasterza. Pojawiło się pytanie: "Na ile moja wspólnota tkwi w Kościele?" Stąd zrodziła się myśl o konieczności podjęcia intensywnej i zorganizowanej modlitwy za ówczesnego pasterza diecezji, Księdza Biskupa Edwarda Samsela. Jako forma modlitwy odpowiadała najbardziej nowenna, która zapewniała ciągłość modlitwy. Najbardziej stosowną okazała się Nowenna do Ducha Świętego.

Istniejące wspólnoty Ruchów Katolickich stanowiły oparcie dla tworzenia grup modlitewnych. Zasadą była dobrowolność. Pod koniec września 2002 r. 72 osoby z Odnowy w Duchu Świętym były przygotowane do podjęcia modlitwy w oznaczonym terminie, tzn. w pierwszą Niedzielę Adwentu. Ale natychmiast pojawiły się kolejne intencje: za Ojca św., za kapłanów, za rodziny, za dzieci i młodzież. Do podjęcia nowenny przyłączyły się kolejne ruchy: Rodziny Nazaretańskie, Domowy Kościół, Koła Żywego Różańca oraz szereg osób spoza wspólnot, w tym niektórzy kapłani i siostry zakonne.

W połowie października na rozpoczęcie nowenny oczekiwało już 300 osób. Ogłoszenie Przez Ojca św. roku 2002/2003 Rokiem Różańca Świętego, oraz słowa o oczekiwaniu pomocy z wysoka były potwierdzeniem i zachętą do podjęcia modlitwy do Ducha Świętego.

Śp. Ksiądz Biskup E. Samsel zaakceptował inicjatywę i 7 grudnia 2002 r. odprawił Mszę św. w tej intencji, udzielając pasterskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do modlitwy. W styczniu 2003 r. do modlitwy nowennowej dołączyli katecheci i nauczyciele z niektórych szkół podstawowych i gimnazjów oraz ze szkół średnich. Modlą się głównie za dzieci i młodzież.

Aktualnie 621 osób trwa w jednomyślnej modlitwie, polecając Panu Bogu najważniejsze sprawy naszej diecezji. Tekst modlitwy stanowi "Koronka do Ducha Świętego" zaopatrzona zezwoleniem Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej.

Ełk, 12 września 2003 r.

Danuta Bąk

Myśli wybrane

Ten, kto zwróci człowiekowi zagubioną przez niego modlitwę, da mu to, co dla niego najwartościowsze i największe. - Christian Morgenstein

Z galerii