Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W poprzednim numerze naszego Biuletynu była mowa o darze mądrości. Obecnie zatrzymamy się przy dwóch kolejnych darach Ducha Świętego, zwanych darem rozumu i darem rady. Biblijna nazwa darów Ducha Świętego posiada swoistą treść; stąd trzeba prosić Ducha Świętego, by pomógł odkryć zasadnicze rysy tych darów celem łatwiejszego ich zrozumienia.

Dar rozumu.

Jest nim swoisty talent, który pozwala rozumieć Boży plan względem człowieka, uzdalnia do głębszego wniknięcia w tajemnice wiary świętej. Ten aspekt krótko ujmuje modlitwa: Duchu Święty! Oświeć mnie darem rozumu dla głębszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. Nazwa tajemnice wiary świętej oznacza prawdy objawione przez Boga, które przewyższają poznawczą zdolność ludzkiego rozumu. Tajemnice te są nośnikami zbawczego planu Boga względem człowieka. Ich rozeznanie jest uwarunkowane zdolnością poznawczą samego człowieka i w świetle wiary dzięki pomocy Ducha Świętego. Zwięzłe ujęcie, czym jest dar rozumu, podaję za autorem z ?Gościa Niedzielnego? (wyd. inter. http://www.goscniedzielny.pl/artykul.php?id=1054821529).

Jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim krzyżem a miłością Boga ? w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on zrozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, ?traci ducha?. ?Rozumnie? ? znaczy, ?biorąc pod uwagę Boga?.

Dar rady.

Prośba zaczerpnięta ze starego modlitewnika brzmi krótko: Duchu Święty! Spraw, bym we wszystkich wątpliwościach u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. Człowiek w ciągu swojego życia często znajduje się na ?rozdrożu? ? zarówno w sensie dosłownym (skrzyżowania dróg) jak też w sensie przenośnym, moralnym. Jak postąpić? Jaki obrać kierunek życia? Za czym się opowiedzieć? Błędny wybór przynosi mnóstwo kolejnych trudności, rodzi rozczarowania, sprawia ból i cierpienie. Niestety, zbyt liczne są przypadki, że człowiek nie szuka rady u Ducha Świętego, lecz kieruje się według własnego rozeznania. Dar rady kieruje człowieka na drogę roztropności i pokory. A oto zwięzłe ujęcie tego daru:
Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostotą, codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z powodu których człowiek odwleka podjęcie ?moralnych? decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.

Myśli wybrane

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii