Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Świat nie potrzebuje reformatorów

Dobro powraca

To, jak traktujemy innych, wcześniej czy później powraca do nas. Jak sądzisz innych, tak będziesz sam osądzony, to znaczy w taki sam sposób, w jaki sądzisz innych, wydajesz sąd o sobie. Jaką miarą mierzysz, taką otrzymasz: jesteś hojny, życzliwy – dobro cię nie ominie, jesteś skąpy, zaborczy – inni nie będą się z tobą dzielić. Nasze ludzkie serce jest bardzo przewrotne: wyolbrzymiamy małe niedoskonałości innych, a umniejszamy nasze własne, duże niedoskonałości. Dlatego właśnie dziś Jezus przypomina nam, że droga nawrócenia i przemiany zaczyna się od nas samych. Chcesz zmienić świat? Zacznij od siebie!

Jezu, proszę Cię, abym zawsze najpierw dostrzegał belkę w swoim oku i był dobrym człowiekiem.

Myśli wybrane

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii