Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Ćwiczenia duchowe

Jeśli podejmujemy duchowe ćwiczenia, na przykład post, robimy to przede wszystkim po to, by pogłębić swoją relację z Bogiem, zmienić swoje życie i pojednać się z ludźmi wokół nas oraz z samym sobą. Tymczasem post faryzeuszy wywołał w nich tylko serię oskarżeń i podejrzeń. Niebezpiecznie jest podejmować wysiłki, które sprawią, że we własnych oczach staniemy się pobożniejsi od innych. To skrajne duchowe niebezpieczeństwo. Jeżeli post, to tylko po to, by odkryć swoją słabość – nie wielkość. Jeżeli modlitwa, to tylko po to, by spotkać Boga, a nie zadowolić ludzi. Jeżeli jałmużna, to tylko po to, aby nauczyć się pokory, a nie okazać wyższość. Post to zadanie na całe życie.

Panie Jezu, Ty widzisz, jak łatwo wpadam w sidła samozadowolenia. Chroń mnie przed przewartościowaniem samego siebie. Ukazuj mi prawdziwy sens ćwiczeń duchowych. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen..

Myśli wybrane

Mędrzec bez dobrych uczynków, starzec bez pobożności, młodzian bez posłuszeństwa, bogacz bez litości, kobieta bez wstydu, ubogi bez pokory - to są najgorsze rzeczy. - św. Augustyn

Z galerii