Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

"Boże, wybieram wszystko! Nie chcę być świętą połowicznie, nie lękam się cierpieć dla Ciebie, obawiam się jedynie zachowania własnej woli, zabierz mi ją, bo wybieram wszystko, czego Ty chcesz" - wyznaje św. Teresa od Dzieciątka Jezus w Rękopisie A, 10v.

Radujemy się, bo będzie nam dane przywitać urnę z Jej Relikwiami i modlić się do Niej w dniu 28 i 29 lipca b.r. w Ełku. Peregrynacja Relikwii w Polsce jest związane z 400-setną rocznicą przybycia karmelitów do naszej Ojczyzny. Ta rocznica wiąże się szczęśliwie z setną rocznicą urodzin św. Faustyny, na duchowość której znaczny wpływ wywarła postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kilka krótkich myśli wybranych z Rękopisu św. Teresy niechaj choć w części przybliży Jej duchowe piękno:

  • Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć. (A 2v).
  • Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce (A 2r).
  • Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń (A 3r).
  • Ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to dla mnie prawdziwe święto (A 17r).
  • Chcę być Karmelitanką tylko dla samego Boga (A 26v).
  • Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach świata (A 40r).
  • Gdyby moje serce od zarania nie wznosiło się ku Bogu, gdyby u progu życia świat się do mnie uśmiechnął, co stałoby się ze mną?...(A 40r).

Myśli wybrane

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii