Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Drodzy Czytelnicy i Członkowie DNNUJ

 

Nie ma miłości bez bólu.
W miłości otwieram się na drugiego człowieka
I przez to staję się podatny na zranienie.
Bez tej otwartości miłość nie byłaby możliwa.
We wzajemnej miłości poznajemy siebie
Wraz ze wszystkimi zranieniami, jakich doświadczyliśmy w życiu.
Miłość może ranić, ale miłość potrafi również uleczyć te rany. (o. Anselm Grün)

 

W Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki rozpoczęliśmy Nowy Rok 2016. Maryja stała się rzeczywiście i w pełni Matką Boga w momencie, kiedy „powiła swego pierworodnego Syna”. Pismo Święte podkreśla dwa elementy Boskiego Macierzyństwa Maryi: to poczęcie i zrodzenie. „Oto poczniesz i porodzisz Syna” (Łk 1,31), a To, co się w Niej „poczęło”, pochodzi od Ducha Świętego (Mt 1,20). Natomiast przez narodzenie Jezusa, Maryja staje się Matką Boga. Tytuł „Matki Boga” jest najstarszym i najważniejszym dogmatem przypisanym Maryi stanowiąc fundament całej Jej wielkości. Maryja stanowi symbol nadziei na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem, bo to w Niej odnajdujemy niedościgły wzorzec całkowitego oddania się Bogu w walce z wężem i w Niej dobro będzie święcić swój najwyższy tryumf w zbawieniu, jakie Jej Syn oferuje każdemu z nas [1].

Przeżywając Rok Miłosierdzia Papież Franciszek zachęca by myślą podążać do Matki Miłosierdzia. Nikt nie poznał tak jak Maryja głębi tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ duchowo uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości. Zachowała w swoim sercu Boże miłosierdzie w doskonałej harmonii ze swoim Synem Jezusem. Najwyższy akt przebaczenia temu, kto Go ukrzyżował, pokazuje nam, jak daleko może sięgać Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nikogo nie wykluczając. Zwracajmy się do Niej słowami starożytnej, a zarazem wciąż nowej modlitwy Salve Regina [Witaj, Królowo].

W Rok Jubileuszowy wpisują się ważne wydarzenia: 1050 rocznica Chrztu Polski, wizyta Papieża Franciszka w naszym kraju i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To szczególny czas dla nas wszystkich, byśmy się duchowo przygotowali do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, pogłębiając naszą wiarę i ożywiając naszą relację z Bogiem. Nasz Ks. Biskup Jerzy Mazur zachęca byśmy modlitwą i słowem zachęcali młodzież do przygotowania oraz uczestniczenia w dniach młodzieży w naszej diecezji a później w Krakowie. Ku radości DNNUJ Biskup Ełcki ustanowił 3 poniedziałek miesiąca dniem modlitwy w intencji Nowenny i ich Członków, by na Mszy św. polecać Bogu Miłosiernemu całe Dzieło, które służy Kościołowi ełckiemu. Zachęcam do czynnego udziału i zaangażowania się w tym dniu w liturgię, śpiewy, czy prowadzeniu wspólnie Nowenny lub innych modlitw (po uzgodnieniu z miejscowym duszpasterzem). Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła będzie okazją do rozważania oraz życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia. Zachęcam do wczytywania się w treści o tematyce miłosierdzia (Bulla Papieska, Encykliki, Adhortacje, Listy, Konferencje, Dzienniczek S. Faustyny itp.), które po części postaramy się umieszczać w naszym Biuletynie. Mam nadzieję, że to bogactwo duchowe będzie wydawać dobre owoce w naszym życiu, szczególnie w uczynkach miłosiernych.

Chciałbym wszystkim podziękować za kolejny rok pracy, modlitwy i wsparcia duchowego (zwłaszcza chorym za ich Dar cierpienia). Dziękuję dla Ks. prałata Stanisława Tabaki za kilkuletnią duchową opiekę nad Dziełem, dla Ks. Jarosława i całej Redakcji Biuletynu, dla Ks. Adama za prowadzenie strony i wszystkim Kapłanom Rejonowym i w Parafiach za opiekę nad DNNUJ. Dziękuję dla Organu Kierowniczego Dzieła, Koordynatorom i wszystkim należącym do Wielkiej Rodziny Uczniów Jezusa. Polecam Was w codziennej modlitwie, szczególnie na Mszy św. w Klasztorze u Sióstr Karmelitanek. Na ten Nowy Rok 2016 życzę Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi i Świętych Patronów, otwierania się na działanie Ducha Świętego, byśmy byli Apostołami Miłosierdzia, którzy dadzą światu Boga przez dobroć, miłość, życzliwość, radość, świadectwo życia oraz otwarcie się na każdego człowieka.

Z darem modlitwy


Ks. dr Jacek Nogowski
Opiekun Duchowy DNNUJ


[1] Por. O. R. Cantalamessa, Święta Boża Rodzicielka, Kielce 2015, s. 6.

Myśli wybrane

Mod­litwa wyt­rwała, po­kor­na i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z które­go nig­dy nie powróci niewysłuchana. - św. Bernard z Clairvaux

Z galerii