Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Modlitwa - wzbudzenie intencji

Boże bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask (wymienić intencję) ............................................... Niech umocniony (-nieni) darami Ducha Świętego podąża (-ją) drogą wiary obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Przykład modlitwy Koronką ku czci Ducha Świętego

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wierzę w Boga Ojca...
Wezwanie Ducha Świętego:

Przybądź, Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień !

O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza
poddaj swej potędze !

Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze !

Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę !

Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary !

Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęścia bez miary ! Amen.

 1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Mądrości.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Rozumu.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 3. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Rady.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Męstwa.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Umiejętności.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Pobożności.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,
 7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty
  i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.

  + Ojcze nasz.., + Zdrowaś Maryjo.., + Chwała Ojcu..,

P: Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie,

W: I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P: Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

W: Módl się za nami.

Myśli wybrane

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Boga, by być tym, czym On chce nas mieć.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus A 2v

Z galerii